Personvernerklæring for Opptur

1. Innledning

Vi i Opptur AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson, eksempelvis navn og kontaktinformasjon eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du melder deg på vår e-post liste, som navn og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som telefon nr., kjønn og bursdagsdato.

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss eksempelvis gjennom eposter sendt mellom oss.

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside og app, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

 • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Ticketmaster. Partnerne gir oss informasjon om hvilken type festivalpass du har bestilt.

 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

3. Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Tilby nettside og app: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside og app til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside og app til hva vi tror du er interessert i.
 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte best mulig service.
 3. Markedsføring: Dersom du velger å melde deg på vår epostliste, vil vi bruke din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon vedrørende Oppturfestivalen. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette. Hvis du ønsker det, vil vi også sende deg anbefalinger og informasjon om våre samarbeidspartnere.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 3 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

Det rettslige grunnlaget for formål 3 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartneres forestillinger.

4. Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler ikke dine personopplysninger med en tredjepart, men Opptur kan bruke underleverandører til å levere deler av vår nettside. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Oppturfestivalen. Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

5. Hvordan slettes opplysninger?

Informasjon slettes på oppfordring ved å ta kontakt med oss via epost.

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6. Dine rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til å kreve innsyn i de personopplysningene vi har om deg og hvordan vi behandler dem. Du kan også kreve at vi:

 • Oppdaterer eller retter dine personopplysninger.

 • Sletter opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.

 • Begrenser eller stopper behandlingen av dine opplysninger.

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

8. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

9. Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Edijs Hofmanis
Telefonnummer: +47 479 09 777
E-postadresse: eh@oppturfestival.no
Adresse: c/o SIFFO AS (6 etg.), Sjøgata 15, 8006 BODØ

Sist oppdatert: jan, 2022